NOVINKY

Výročné stretnutie Pro Silva 2024
6.6.2024

V dňoch 28. – 31. mája 2024 sa na Myjave v hoteli Štefánik konalo výročné stretnutie Pro Silva. Zúčastnilo sa ho 56 štatutárov

Čítať viac...

Výročné stretnutie Pro Silva Europe 2024 – exkurzia Stará Myjava - spoločné foto
6.6.2024

V dňoch 28. – 31. mája 2024 sa v Myjave konalo výročné stretnutie Pro Silva. Zúčastnilo sa ho 56 štatutárov a delegátov členských

Čítať viac...

LESY V SÚLADE S PRÍRODOU

Prírode blízke lesníctvo smeruje k súvislým, pestrým, odolným a druhovo bohatším lesom, v ktorých rastú všetky generácie stromov blízko seba, podobne ako v pralesoch. Dôraz sa kladie na fungovanie lesného ekosystému ako celku.

Zachovanie  ekosystémov
Bez ohľadu na to, ako chce spoločnosť lesy využívať, prežitie lesných ekosystémov a vzájomné vzťahy medzi všetkými formami života v nich sú nevyhnutným základom pre plnenie ostatných funkcií lesov.
Ochrana pôdy a klímy
Pestré a rôznoveké lesy sú odolnejšie voči dopadom klimatických zmien a zároveň lepšie regulujú odtok vody, chránia pôdu a vytvárajú vhodnejšie prostredie pre život rôznych druhov živočíchov, rastlín a tým aj človeka
Produkcia dreva
Pre udržateľnosť v najširšom zmysle je takisto dôležitá aj lokálna produkcia dreva v potrebnej kvalite a množstve, so súčasným zachovaním funkčného ekosystému a jeho estetických hodnôt.
Rekreácia a estetika
Možnosti oddychu v lesoch, ich estetické a duchovné hodnoty môžu pomôcť v čoraz technickejšom svete nájsť protiváhu dôležitú pre zdravie nás všetkých.
Rešpektujeme a využívame prírodné procesy v lese
KALENDÁR