LESY V SÚLADE S PRÍRODOU

Prírode blízke lesníctvo smeruje k súvislým, pestrým, odolným a druhovo bohatším lesom, v ktorých rastú všetky generácie stromov blízko seba, podobne ako v pralesoch. Dôraz sa kladie na fungovanie lesného ekosystému ako celku.

Zachovanie  ekosystémov
Bez ohľadu na to, ako chce spoločnosť lesy využívať, prežitie lesných ekosystémov a vzájomné vzťahy medzi všetkými formami života v nich sú nevyhnutným základom pre plnenie ostatných funkcií lesov.
Ochrana pôdy a klímy
Pestré a rôznoveké lesy sú odolnejšie voči dopadom klimatických zmien a zároveň lepšie regulujú odtok vody, chránia pôdu a vytvárajú vhodnejšie prostredie pre život rôznych druhov živočíchov, rastlín a tým aj človeka
Produkcia dreva
Pre udržateľnosť v najširšom zmysle je takisto dôležitá aj lokálna produkcia dreva v potrebnej kvalite a množstve, so súčasným zachovaním funkčného ekosystému a jeho estetických hodnôt.
Rekreácia a estetika
Možnosti oddychu v lesoch, ich estetické a duchovné hodnoty môžu pomôcť v čoraz technickejšom svete nájsť protiváhu dôležitú pre zdravie nás všetkých.
NOVINKY

12.4.2023

Dub, ako drevina náročnejšia na dostatok svetla, dokáže rásť v pestrých lesoch podobne ako buk, jedľa a smrek. Dňa 24. marca 2023 sa v

Čítať viac...

Výročná správa 2022
28.3.2023

Dňa 23. marca 2023 sa v rekreačnej oblasti Duchonka konala výročná členská schôdza občianskeho združenia Pro Silva Slovakia za rok 2023.

Čítať viac...

Rešpektujeme a využívame prírodné procesy v lese
KALENDÁR