NOVINKY

8.2.2024

Občianske združenie Pro Silva Slovakia spĺňa v roku 2024 podmienky príjemcu 2%  (3%) podielu zaplatenej dane za rok 2023. Postup krokov 

Čítať viac...

Prírastkové hospodárstvo
6.12.2023

Keďže sme boli informovaní viacerými členmi združenia, že stále pretrvávajú nejasnosti pri plánovaní intenzity výchovných zásahov pri

Čítať viac...

LESY V SÚLADE S PRÍRODOU

Prírode blízke lesníctvo smeruje k súvislým, pestrým, odolným a druhovo bohatším lesom, v ktorých rastú všetky generácie stromov blízko seba, podobne ako v pralesoch. Dôraz sa kladie na fungovanie lesného ekosystému ako celku.

Zachovanie  ekosystémov
Bez ohľadu na to, ako chce spoločnosť lesy využívať, prežitie lesných ekosystémov a vzájomné vzťahy medzi všetkými formami života v nich sú nevyhnutným základom pre plnenie ostatných funkcií lesov.
Ochrana pôdy a klímy
Pestré a rôznoveké lesy sú odolnejšie voči dopadom klimatických zmien a zároveň lepšie regulujú odtok vody, chránia pôdu a vytvárajú vhodnejšie prostredie pre život rôznych druhov živočíchov, rastlín a tým aj človeka
Produkcia dreva
Pre udržateľnosť v najširšom zmysle je takisto dôležitá aj lokálna produkcia dreva v potrebnej kvalite a množstve, so súčasným zachovaním funkčného ekosystému a jeho estetických hodnôt.
Rekreácia a estetika
Možnosti oddychu v lesoch, ich estetické a duchovné hodnoty môžu pomôcť v čoraz technickejšom svete nájsť protiváhu dôležitú pre zdravie nás všetkých.
Rešpektujeme a využívame prírodné procesy v lese
KALENDÁR