LESY V SÚLADE S PRÍRODOU

Prírode blízke lesníctvo smeruje k súvislým, pestrým, odolným a druhovo bohatším lesom, v ktorých rastú všetky generácie stromov blízko seba, podobne ako v pralesoch. Dôraz sa kladie na fungovanie lesného ekosystému ako celku.

Zachovanie  ekosystémov
Bez ohľadu na to, ako chce spoločnosť lesy využívať, prežitie lesných ekosystémov a vzájomné vzťahy medzi všetkými formami života v nich sú nevyhnutným základom pre plnenie ostatných funkcií lesov.
Ochrana pôdy a klímy
Pestré a rôznoveké lesy sú odolnejšie voči dopadom klimatických zmien a zároveň lepšie regulujú odtok vody, chránia pôdu a vytvárajú vhodnejšie prostredie pre život rôznych druhov živočíchov, rastlín a tým aj človeka
Produkcia dreva
Pre udržateľnosť v najširšom zmysle je takisto dôležitá aj lokálna produkcia dreva v potrebnej kvalite a množstve, so súčasným zachovaním funkčného ekosystému a jeho estetických hodnôt.
Rekreácia a estetika
Možnosti oddychu v lesoch, ich estetické a duchovné hodnoty môžu pomôcť v čoraz technickejšom svete nájsť protiváhu dôležitú pre zdravie nás všetkých.
NOVINKY

exkurzia2022_Klokočná
28.11.2022

29. 9. – 1. 10. 2022, Česká republika, Nemecko Pri plánovaní obsahovej náplne exkurzie sme si dali za cieľ vybrať miesta, ktoré budú

Čítať viac...

seminár PBHL Praha 16-nov-2022
22.11.2022

16. novembra 2022 sa predseda občianskeho združenia Pro Silva Slovakia, Michal Tomčík, spoločne s tajomníkom Pavlom Dendysom aktívne

Čítať viac...

Rešpektujeme a využívame prírodné procesy v lese
KALENDÁR

06 dec '22
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Konferencia organizovaná Národným lesníckym centrom sa uskutoční 6. 12. 2022 v zasadačke NLC Zvolen, ulica Sokolská 2 (bývalý Lesoprojekt). Poobedňajšia časť bude venovaná výskumným projektom súvisiacim s ekonomikou PBHL – viď program. Uzávierka prihlášok je 25. 11. 2022. Prihláška

  • utorok @ 9:00 am utorok @ 2:00 pm
  • , Sokolská 2, Zvolen, , .