Udalosti
Domov Udalosti seminár: Škody na lesných porastoch spôsobené zverou
Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

seminár: Škody na lesných porastoch spôsobené zverou

Keďže problematika a úspech prírode blízkeho hospodárenia v lesoch významne súvisia aj so stavom zveri, dávame Vám do pozornosti tematický seminár Škody na lesných porastoch spôsobené zverou, ktorý organizuje Národné lesnícke centrum v spolupráci s MPRV SR.

Účasť je možná aj online formou.

Dátum konania:

prezenčná forma: 04. 12. 2023 v čase od 09:00 do 15:00

online forma: 8. 12. 2023 v čase od 09:00 do 15:00,

Prihlásiť sa je možné zaslaním prihlášky najneskôr do 27.11. 2024 podľa pokynov na stránke organizátora.