Udalosti

Domov Udalosti

Výročná členská schôdza 2023

Duchonka Kulháň

Výročná členská schôdza občianskeho združenia za rok 2023 spojená s lesníckym dňom sa uskutoční v dňoch 23. - 24. 3. 2023 na Duchonke. Program, časový harmonogram a informácie o registrácii budú zverejnené neskôr.