Udalosť
Domov Udalosti Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR
Nahrávam Udalosti

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Konferencia organizovaná Národným lesníckym centrom sa uskutoční 6. 12. 2022 v zasadačke NLC Zvolen, ulica Sokolská 2 (bývalý Lesoprojekt).

Poobedňajšia časť bude venovaná výskumným projektom súvisiacim s ekonomikou PBHL – viď program.

Uzávierka prihlášok je 25. 11. 2022. Prihláška