Udalosti
Domov Udalosti Hospodárska úprava prírode blízkych lesov – od výskumu k praxi
Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Hospodárska úprava prírode blízkych lesov – od výskumu k praxi

Cieľom seminára organizovaného Národným lesníckym centrom je predstaviť, a prediskutovať aktuálne výsledky výskumu a vývoja alternatívnych postupov hospodárskej úpravy trvalo rôznovekých (prírode blízkych) lesov na báze hrúbkových tried.
Výsledky sú prezentované v kontexte aktuálnej praxe uplatňovania postupov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch prostredníctvom hospodárskej úpravy lesov vekových tried.