Udalosti
Domov Udalosti Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe
Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe

Pro Silva Slovakia dostala pozvánku zapojiť sa do organizácie seminára s názvom “Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe” ktorý sa bude konať 16.11. 2022 v Prahe.

Účelom seminára je hľadať možnosti, ako môže vzdelávanie, poradenstvo a spolupráca s vedou a výskumom pomôcť pri zavádzaní prírode blízkeho hospodárenia. Akcia je súčasťou aktivít pracovnej skupiny “Přenos znalostí v oblasti adaptace na změnu klimatu”, v rámci ktorej bolo prírode blízke hospodárenie v lesoch identifikované ako kľúčové opatrenie v kontexte rastúcich požiadaviek praxe i spoločnosti, potenciálnemu dopadu globálnych klimatických zmien a rastúcej potreby o posilňovanie ekologickej stability lesov.

Seminár by teda mal zúčastneným inštitúciám z Českej republiky pomôcť pri nastavovaní podpory adaptačných opatrení a poskytnúť odpovede na nasledovné okruhy otázok:

Prečo je PBHL také dôležité pre zvyšovanie okolnostného potenciálu lesov?

Je to iba módny trend alebo skutočná transformácia?

Čo pripravuje Európska komisia v oblasti PBHL?

Ako môže štát podporiť/pomôcť na podporu prírode blízke hospodárenie?

Čo je nevyhnutné urobiť pre prechod/premenu lesných porastov na PBHL (z pohľadu vlastníka a

obhospodarovaľa lesa) ?

Aký les je cieľovým stavom?

Aké sú bariéry a prekážky (legislatívne, finančné, prevádzkové,…) ?

Na akých lokalitách je možné presadiť PBHL?

Ako je celý proces časovo náročný?

Aké sú ekonomické benefity?

Aké sú limity? Kde to nie je možné?

Aké kompetencie potrebujú vlastníci lesov? Ako im môže pomôcť veda, výskum, poradenstvo?

 

Seminár spoluorganizujú nasledovné inštitúcie a organizácie:

  • Ministerstvo zemědělství ČR

  • Ústav zemědělské ekonomiky a informaci

  • Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

  • Pro Silva Bohemica